Realitatea din PNL, invitat ȘTEFAN RĂDULESCU

0
https://www.youtube.com/watch?v=JE_ORICqT3c&ab_channel=RealitateapeNET

Realitatea din PNL, invitat HORIA GRIGORESCU

0
https://youtu.be/Di4eGQi0oQA?t=22

Realitatea din PNL, invitată MARA MAREȘ

0
https://youtu.be/paW6fAIqu4A?t=14