Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat marți, 17 martie a.c., decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei (PL-x 84/02.03.2020).

Actul normativ prevede constituirea stocurilor de urgenţă medicală ca rezerve materiale, destinate intervenţiilor operative pentru protecţia populaţiei în situaţii de urgenţă generale, de tipul de risc – epidemii şi alte evenimente generatoare de victime multiple. Suma alocată este de 225 de milioane de lei și este asigurată de Ministerul de Finanțe, care are obligația de a completa cu alte sume, în funcție de necesități, cantitățile propuse.

Art. 6 – (1) Produsele pot fi scoase din stocurile de urgenţă medicală sau date în folosinţă gratuită în următoarele situaţii:

  1. a) pericol potenţial, iminenţa ameninţării ori apariţia unei epidemii/pandemii sau alte evenimente generatoare de victime multiple pe teritoriul naţional;
  2. b) instituirea stării de urgenţă pentru sănătatea publică la nivel internaţional;
  3. c) activităţi de instruire şi pregătire de specialitate a personalului implicat în acţiuni de prevenire şi răspuns, organizate pe plan naţional sau internaţional. î domeniul asistenţei medicale de urgenţă;
  4. d) intervenţia operativă prin Mecanismul european de protecţie civilă, prevăzut de Decizia nr. 1313/2013 a Parlamentului European privind un mecanism de protecţie civilă al Uniunii.

(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), produsele consumabile din stocurile de urgenţă medicală se transferă fară plată pe bază de proces-verbal de predare-preluare către autorităţile şi instituţiile publice implicate în acţiunile de prevenire şi răspuns sau afectate de tipul de risc, indiferent de autoritatea publică centrală sau locală căreia i se subordonează.

De asemenea, ordonanța stabilește ca în cazul epidemiilor/pandemiilor sau situaţiilor de urgenţă de sănătate publică internaţionale declarate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, dacă există un risc iminent pentru sănătatea publică, ministrul Sănătăţii să instituie carantina pentru persoanele care intră pe teritoriul României din zonele afectate, ca măsură de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor.

Art. 8. (1) În cazul epidemiilor/pandemiilor sau situaţiilor de urgenţă de sănătate publică internaţionale declarate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, dacă exista un risc iminent pentru sănătatea publică, cu respectarea Regulamentului Sanitar Internaţional (2005), la propunerea Grupului tehnic de experţi ai Ministerului Sănătăţii, ministrul sănătăţii instituie carantina pentru persoanele care intră pe teritoriul României din zonele afectate, ca măsură de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor.

(2) În funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice, Ministerul Sănătăţii stabileşte şi actualizează zonele afectate şi perioada de carantinare obligatorie şi alte măsuri necesare prin emiterea de instrucţiuni.

(3) Cheltuielile aferente cetăţenilor români aflaţi în carantină pe teritoriul altor state, precum şi cele necesare acoperirii transportului acestora din statele afectate pe teritoriul naţional se decontează din bugetul Ministerului Afacerilor Externe. 

Totodată, se asigură dotarea cu scanere termice a tuturor aeroporturilor internaţionale (4 aeroporturi sunt sub autoritatea Ministerului Transporturilor, iar 12 sub cea a consiliilor judeţene respective).

Angajații din ministerele care prestează, în aceste situații, muncă suplimentară, vor fi remunerați conform legii.

“Munca suplimentară prestată în perioada situaţiei de urgenţă peste programul normal de lucru de către personalul prevăzut la alin. (4) şi (5), se plăteşte conform prevederilor art. 21 alin. (2)- (3) din Legea cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare”, se mai prevede în OG nr. 11/2020.

Senatul este prima Cameră sesizată, astfel că proiectul va fi supus dezbaterii în plenul Camerei Deputaților, forul decizional, în zilele următoare.

Epidemia de infecţii virale cu noul coronavirus s-a declanşat în Regiunea Wuhan din China în decembrie 2019. Virusul s-a răspândit ulterior în alte provincii din R. P. Chineză continentală, dar şi în alte ţări, inclusiv din Europa.

 
Articolul precedentLiber la angajari in MAI si unitatile sanitare!
Articolul următor“Jocuri de Putere” ediție maraton în această seară