Guvernul urmează să adopte, în şedinţa de joi, un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea muncii în domeniul maritim.

 
 

Conform notei de fundamentare, prin proiectul de OUG se propune instituirea cadrului legislativ prin care se garantează a fi acordate navigatorilor cele şase ramuri de protecţie socială: îngrijirile medicale, indemnizaţiile de boală, indemnizaţiile pentru şomaj, indemnizaţiile pentru pensie, indemnizaţiile în caz de accidente de muncă sau boală profesională, indemnizaţiile familiale.

În şedinţa Executivului urmează să fie aprobat şi un proiect de ordonanţă de urgenţă privind plata diferenţelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 august 2021.

 

Sumele necesare acordării diferenţelor de drepturi salariale stabilite prin proiectul de act normativ urmează să fie actualizate cu indicele de inflaţie şi se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, fiind plătite eşalonat, pe o perioadă de 5 ani, de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, se arată în nota de fundamentare.

Un alt proiect de ordonanţă de urgenţă supus adoptării în Guvern vizează stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, modificarea şi completarea unor acte normative.

 

“Prezentul act normativ reglementează măsurile aplicabile în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în scopul continuării acţiunilor de limitare a răspândirii infecţiei cu noul coronavirus SARS-CoV-2 în rândul populaţiei, determinat de evoluţia situaţiei epidemiologice la nivel naţional, pentru acordarea şi decontarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale, inclusiv a unor servicii medicale cuprinse în cadrul programelor naţionale de sănătate, urmărind realizarea echilibrului financiar, începând cu trimestrul II al anului 2022”, potrivit notei de fundamentare.

De asemenea, Executivul ar urma să adopte unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria naţională de apărare.

Guvernul va aproba şi un proiect de ordonanţă de urgenţă privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare.

“Adoptarea prezentului proiect de act normativ permite extinderea controlului operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, în special asupra exportului de produse de supraveghere cibernetică, dacă produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral ori parţial, unei utilizări legate de represiunea internă şi/sau de comiterea de încălcări flagrante ale drepturilor omului sau ale dreptului internaţional umanitar”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

 

Pe agenda reuniunii guvernamentale figurează şi un proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetelor Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Secretariatului General al Guvernului, Consiliului Naţional al Audiovizualului şi Consiliului Economic şi Social pe anul 2022 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzute în bugetul de stat pe anul 2022.

Un alt proiect de hotărâre vizează aprobarea de către Guvern a repartizării sub formă de vărsăminte la bugetul de stat a cotei din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, realizat de Regia autonomă “Imprimeria Băncii Naţionale a României” pentru exerciţiul financiar al anului 2021.

Executivul va aproba printr-un memorandum o schemă de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice.

Tot un memorandum care urmează să fie adoptat în Guvern are ca temă măsuri privind implementarea proiectului de Cloud Guvernamental.

De asemenea, printr-un memorandum, Executivul va adopta măsuri de eficientizare a activităţii de transport feroviar de marfă din zona Portului Constanţa.

Articolul precedentLegea offshore, pe masa coaliției – Decizia comună a PNL, PSD și UDMR
Articolul următorRomania isi consolideaza pozitia la Marea Neagra: Guvernul sprijina portul Constanta